Statuta iurium municipalium Saxonum in Transsylvania

Lucrarea editată de Matthias Fronius, a fost tipărită, conform mențiunii de la p. [113] în Brașov: "Impressum in inclyta Transsylvania Corona [Brasov]". Având un format in-4 și 19,5 cm., lucrarea cuprinde [11] f., 109 [-113] p., [8] f. albe si [2] pl.; il. TSOURKA-PAPASTATHI, Despina-Irini, în lucrarea sa intitulată "Compania comercială greacă din Sibiu. Transilvania 1636-1848". București: Editura Omonia, 2016, p. 21, nota 29 menționează aceasta ediție ca fiind prima. Textul este tipărit pe hârtie manuală cu vergeuri, în limba latina, caracterele sunt de mărimi și forme diferite, pe pagina fiind 20-24 rânduri. Lucrarea este ornamentată cu [2] pl.: il., cu gravuri conținând simboluri heraldice, la f. [2], respectiv p. [114]. Pagina de titlu, chenar-poartă are la bază, un alt simbol heraldic înfățișând stema Brașovului, coroana sprijinită pe rădăacina. Signaturile sunt redate prin caractere latine: [ ]4, )(4, (:), (:)2, (:)3, [ ]1, [A - P]4. [ ]9. Legătura este originală, din carton și piele maro, pe coperte fiind chenare, motive geometrice și medalioane de dimensiuni modeste, redând diverse chipuri, toate aceste elemente fiind imprimate la rece; cotorul are 4 binduri. Ex. cu inv. Cv.1415 a fost restaurat de către Serviciul Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I". Exemplarul are p. 110 numerotată greșit 201 si pe f. [1v.] o însemnare mss., cu cerneală neagră, conținând, pe o jumătate de pagina, "Appendices Statutorum". Exemplarul a aparținut bibliotecii Facultății de Filosofie și Litere din București, a cărei ștampilă se află pe f. [2]. Opera debutează cu dedicație cu acrostih, "Ad Sereniss[imum] regem Poloniae, Stephanum Bathory, eius nominis I Victorem [et] triumphatorem potentissim[um]", f. [3v.-4r.], al cărei semnatar este Georgius Helnerus Coronensis, F. În continuare, la f. [4v.-8v.], lucrarea conține o dedicație semnată de Paulus Kerzius Coronensis, Artis Medicae Doctor, "Amplissimis viris, prudentia et virtute praestantibus, dominis consulibus, iudicibus, iuratisque. Senatoribus, civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania, dominis et patronibus suis perpetua fide colendis. s[alutem ] d[at]". [Fragmente religioase] la f. [9r.]. [Epistola semnată Stephanus Bathory, Rex Polonorum], f. [10r.-12r.]. O dedicație către cititor, "Ad lectorem", semnată de Martinus Dustherus Coronensis p. [113]. Errata la p. 113.

Carte

Lucrarea editată de Matthias Fronius, a fost tipărită, conform mențiunii de la p. [113] în Brașov: "Impressum in inclyta Transsylvania Corona [Brasov]". Având un format in-4 și 19,5 cm., lucrarea cuprinde [11] f., 109 [-113] p., [8] f. albe si [2] pl.; il. TSOURKA-PAPASTATHI, Despina-Irini, în lucrarea sa intitulată "Compania comercială greacă din Sibiu. Transilvania 1636-1848". București: Editura Omonia, 2016, p. 21, nota 29 menționează aceasta ediție ca fiind prima. Textul este tipărit pe hârtie manuală cu vergeuri, în limba latina, caracterele sunt de mărimi și forme diferite, pe pagina fiind 20-24 rânduri. Lucrarea este ornamentată cu [2] pl.: il., cu gravuri conținând simboluri heraldice, la f. [2], respectiv p. [114]. Pagina de titlu, chenar-poartă are la bază, un alt simbol heraldic înfățișând stema Brașovului, coroana sprijinită pe rădăacina. Signaturile sunt redate prin caractere latine: [ ]4, )(4, (:), (:)2, (:)3, [ ]1, [A - P]4. [ ]9. Legătura este originală, din carton și piele maro, pe coperte fiind chenare, motive geometrice și medalioane de dimensiuni modeste, redând diverse chipuri, toate aceste elemente fiind imprimate la rece; cotorul are 4 binduri. Ex. cu inv. Cv.1415 a fost restaurat de către Serviciul Restaurarea și Prezervarea Publicațiilor din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I". Exemplarul are p. 110 numerotată greșit 201 si pe f. [1v.] o însemnare mss., cu cerneală neagră, conținând, pe o jumătate de pagina, "Appendices Statutorum". Exemplarul a aparținut bibliotecii Facultății de Filosofie și Litere din București, a cărei ștampilă se află pe f. [2]. Opera debutează cu dedicație cu acrostih, "Ad Sereniss[imum] regem Poloniae, Stephanum Bathory, eius nominis I Victorem [et] triumphatorem potentissim[um]", f. [3v.-4r.], al cărei semnatar este Georgius Helnerus Coronensis, F. În continuare, la f. [4v.-8v.], lucrarea conține o dedicație semnată de Paulus Kerzius Coronensis, Artis Medicae Doctor, "Amplissimis viris, prudentia et virtute praestantibus, dominis consulibus, iudicibus, iuratisque. Senatoribus, civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania, dominis et patronibus suis perpetua fide colendis. s[alutem ] d[at]". [Fragmente religioase] la f. [9r.]. [Epistola semnată Stephanus Bathory, Rex Polonorum], f. [10r.-12r.]. O dedicație către cititor, "Ad lectorem", semnată de Martinus Dustherus Coronensis p. [113]. Errata la p. 113.

Data Publicării (d-m-y): 1583
Editură: Unknown
Locul Publicării: Unknown
Limba: Latină
Furnizor: BCU 'Carol I' Bucuresti
Drepturi: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Obiecte Digitale Similare