Hora de la Sinaia

Manuscris olograf, scris cu cerneală neagră pe recto şi vers-ul a două file (25,5 x 28,2 cm), pe hârtie având în filigran marca " Imperial Treasury de la Rue L.D.R." În cazul acestui text s-a mai păstrat o versiune manuscrisă aflată în manuscrisul românesc 3370 de la Biblioteca Academiei Române, ce cuprinde scrisori adresate de Vasile Alecsandri lui G. Bengescu în perioada 1885-1890. Prin compararea textelor manuscrise şi al lor cu textul tipărit se evidenţiază faptul că mss. 091/623 constituie prima variantă a poeziei. Prima observaţie care se impune este aceea că în manuscrisul 091/623 poezia are 19 strofe, în timp ce în mss. 820 şi în textele tipărite are 17 strofe, iar în mss. 3370 numai 16. Manuscrisul are după strofa 8 o strofp ce nu mai apare în manuscrisele aflate în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi nici în textele tipărite, aceeaşi situaţie se repetă în cazul strofei ce apare în mss. 091/623, după strofa 14 şi nu mai apare în celelalte variante ale poeziei. Pentru exemplificarea altor numeroase deosebiri ce există între mss. 091/623 şi celelalte variante propunem numai două exemple: versul din strofa 3 din mss. 091/623 şi mss 3370 "Dansul cel strănepoţesc" devine în strofa a treia mss. 820 " dansul cel milităresc", cuvântul "strănepoţesc" fiind tăiat de autor şi înlocuit cu "milităresc", forma ce a văzut şi lumina tiparului. Cel de-al doilea exemplu se referă la versurile 1 şi 2 din strofa 18 a manuscrisului 091/623: " Hura! Peleşul pe cale/ Cântă hora pana'n vale" care în mss. 820 şi în textul editat apar în strofa 16 în forma: " Hura! Peleşul din vale/ Cântă hora'n a lui cale". Poezia va fi publicată postum de I. Bianu în V. Alecsandri, Opere complete. Poezii. Bucureşti, 1986, vol. II şi de Gh. Adamescu în V. Alecsandri. Poezii. Ed. II. Bucureşti, 1927.

Manuscris

Manuscris olograf, scris cu cerneală neagră pe recto şi vers-ul a două file (25,5 x 28,2 cm), pe hârtie având în filigran marca " Imperial Treasury de la Rue L.D.R." În cazul acestui text s-a mai păstrat o versiune manuscrisă aflată în manuscrisul românesc 3370 de la Biblioteca Academiei Române, ce cuprinde scrisori adresate de Vasile Alecsandri lui G. Bengescu în perioada 1885-1890. Prin compararea textelor manuscrise şi al lor cu textul tipărit se evidenţiază faptul că mss. 091/623 constituie prima variantă a poeziei. Prima observaţie care se impune este aceea că în manuscrisul 091/623 poezia are 19 strofe, în timp ce în mss. 820 şi în textele tipărite are 17 strofe, iar în mss. 3370 numai 16. Manuscrisul are după strofa 8 o strofp ce nu mai apare în manuscrisele aflate în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi nici în textele tipărite, aceeaşi situaţie se repetă în cazul strofei ce apare în mss. 091/623, după strofa 14 şi nu mai apare în celelalte variante ale poeziei. Pentru exemplificarea altor numeroase deosebiri ce există între mss. 091/623 şi celelalte variante propunem numai două exemple: versul din strofa 3 din mss. 091/623 şi mss 3370 "Dansul cel strănepoţesc" devine în strofa a treia mss. 820 " dansul cel milităresc", cuvântul "strănepoţesc" fiind tăiat de autor şi înlocuit cu "milităresc", forma ce a văzut şi lumina tiparului. Cel de-al doilea exemplu se referă la versurile 1 şi 2 din strofa 18 a manuscrisului 091/623: " Hura! Peleşul pe cale/ Cântă hora pana'n vale" care în mss. 820 şi în textul editat apar în strofa 16 în forma: " Hura! Peleşul din vale/ Cântă hora'n a lui cale". Poezia va fi publicată postum de I. Bianu în V. Alecsandri, Opere complete. Poezii. Bucureşti, 1986, vol. II şi de Gh. Adamescu în V. Alecsandri. Poezii. Ed. II. Bucureşti, 1927.

Data Publicării (d-m-y): 30-08-1886
Editură: Unknown
Locul Publicării: [s.l.]
Limba: Română
Furnizor: BCU 'Carol I' Bucuresti
Drepturi: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Obiecte Digitale Similare