[Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, Ascensio

Edția este amintită de principalele cataloage bibliografice dedicate cărții străine. Amintim culegerea bibliografică alcătuită de F. Goff, "Incunabula in American Libraires". New York, 1964, p.584, nr. T-101, J.G.Th. Graesse, "Tresor de livres rares et precieux", vol. VII. Milano, 1950, p. 54, Elena-Maria Schatz si Robertina Stoica, "Catalogul colectiv al incunabulelor din România".[București]: CIMEC, 2007, p. 356, T-7. Lucrarea descrisă este o reimprimare a ediției din 1496, dar cu alte xilogravuri, cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. În colofon este precizat numele redactorului: "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...". Ediția se prezintă sub forma unui in folio, având 6 f. nenumerotate, 181 f. numerotate cu cifre romane, [6] pl.:il. xilogravuri și [156] ilustrații xilogravate inserate în text. Tipar negru cu caractere latine de mai multe mărimi; pe forzaț se află un filigran diferit de cel regăsit pe unele din filele cărții. Signatura se prezintă sub formă de litere latine: B-Z8, A-F5; În text sunt lăsate spații pentru rubricție. Pagina de titlu conține o xilogravură care redă imaginea unui teatru de secol XV. Restul planșelor xilogravate redau personajele comediilor. În colofonul de la f. CLXXXI sunt menționate datele de apariție, indicându-se localitatea, Argentina, numele tipografului, respectiv Ioannes Grüninger și al ingrijitorului ediției, Johannes Curtus : "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...", precum și anul, "Anno a nativitate d[omin]i 1499 Tertio ydus Februarii [11 februarie]". Pentru textul comediilor lui Terentius, editorul a folosit caratere romane. Textul, ocupă centrul paginii, fiind lăsate spații între rânduri pentru comentariile intraliniare anunțate în titlu și este încadrat de comentariile făcute de Aelius Donatus, Guy Jounneaux și Jodocus Badius Ascensius. Lucrarea descrisă este o reimprimare a editiei din 1496, dar cu alte xilogravuri, cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. Legătura, bine conservată, este originală, de secol XV, din piele maro pe scoarțe din lemn; pe coperte se află ornamente fitomorfe, obținute prin imprimare la rece. Cotorul are 4 binduri. Forzațul este din hârtie manuală. Pe verso f. de titlu se află dedicația lui Iacobus Locher Philomusus, poet și orator către Ioannes Grüninger: "Iacobus Locher Philomusus poeta et orator laureatus Ioha[n]i Gruni[n]ger impressori ac civi Argen[tinae] prudenti [et] honesto In laude[m] Therentii S.[alutem] P.[lurimam] D.[at].". Pe aceeași pagiă se află o epigrama dedicată cititorului semnată de același poet: "Ad lectorem epigramma eiusdem Philomusi". La f. [2] "Therentii Directorium Vocabulorum vocabularii vicem supplens incipit". Directuriu[m] Adagionu[m] la f. [4 v.] ; Directoriu[m] artis comic[a]e la f. [5 r.]; Item una alia Tabella la f. [5 v.]; Therentii epitaphium la f. [5 v.]; Verba salutationis. Interrogatoria. Ad se vocantis verba. Gratula[n]ti ac gaude[n]ti v[er]ba. Dolentis verba. Supplicantis verba. Minantis verba. Dubitantis verba. Excamantis verba. Laudantis verba. Blasphemi[a]e Diffamatoria [e]t inhonestantia verba. maledice[n]tis verba. Optantis verba. Imperantis verba Desperationis verba. Verba valedictionis la f. [6 r.]; Therentii vita excerpta de dictis D. F. Petrarcha la f. CLXXX v. - CLXXXI. In laudem Terentian[a]e lectionis Epigramma Heinrici Bebelii Iustingensis: [versuri dedicatorii] la f CLXXXI. Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [1] ex libris-ul autograf in limba latină, cu cerneală neagră a lui Valerianus Svinski; Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [3] o însemnare de circulație, în limba latină, cu cerneală neagră, datată Anno D[omi]ni 1757. Die 23 [Mai?] și textul: "Hic Liber dono oblatus a M[agni]fico D[omi]no Maximiliano Zborouski Procurator Dist. Vilicensis Benefactore Conventus nostri Sta [...] oretur pro eo"; ex. cu inv. Cv. 1439 are pe majoritatea filelor, marginal sau în text, însemnări de lectură făcute în limba latină cu cerneală neagră. Exemplarul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" a fost achiziționat în anul 2001 dintr-un anticariat din Olanda.

Carte

Edția este amintită de principalele cataloage bibliografice dedicate cărții străine. Amintim culegerea bibliografică alcătuită de F. Goff, "Incunabula in American Libraires". New York, 1964, p.584, nr. T-101, J.G.Th. Graesse, "Tresor de livres rares et precieux", vol. VII. Milano, 1950, p. 54, Elena-Maria Schatz si Robertina Stoica, "Catalogul colectiv al incunabulelor din România".[București]: CIMEC, 2007, p. 356, T-7. Lucrarea descrisă este o reimprimare a ediției din 1496, dar cu alte xilogravuri, cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. În colofon este precizat numele redactorului: "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...". Ediția se prezintă sub forma unui in folio, având 6 f. nenumerotate, 181 f. numerotate cu cifre romane, [6] pl.:il. xilogravuri și [156] ilustrații xilogravate inserate în text. Tipar negru cu caractere latine de mai multe mărimi; pe forzaț se află un filigran diferit de cel regăsit pe unele din filele cărții. Signatura se prezintă sub formă de litere latine: B-Z8, A-F5; În text sunt lăsate spații pentru rubricție. Pagina de titlu conține o xilogravură care redă imaginea unui teatru de secol XV. Restul planșelor xilogravate redau personajele comediilor. În colofonul de la f. CLXXXI sunt menționate datele de apariție, indicându-se localitatea, Argentina, numele tipografului, respectiv Ioannes Grüninger și al ingrijitorului ediției, Johannes Curtus : "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...", precum și anul, "Anno a nativitate d[omin]i 1499 Tertio ydus Februarii [11 februarie]". Pentru textul comediilor lui Terentius, editorul a folosit caratere romane. Textul, ocupă centrul paginii, fiind lăsate spații între rânduri pentru comentariile intraliniare anunțate în titlu și este încadrat de comentariile făcute de Aelius Donatus, Guy Jounneaux și Jodocus Badius Ascensius. Lucrarea descrisă este o reimprimare a editiei din 1496, dar cu alte xilogravuri, cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. Legătura, bine conservată, este originală, de secol XV, din piele maro pe scoarțe din lemn; pe coperte se află ornamente fitomorfe, obținute prin imprimare la rece. Cotorul are 4 binduri. Forzațul este din hârtie manuală. Pe verso f. de titlu se află dedicația lui Iacobus Locher Philomusus, poet și orator către Ioannes Grüninger: "Iacobus Locher Philomusus poeta et orator laureatus Ioha[n]i Gruni[n]ger impressori ac civi Argen[tinae] prudenti [et] honesto In laude[m] Therentii S.[alutem] P.[lurimam] D.[at].". Pe aceeași pagiă se află o epigrama dedicată cititorului semnată de același poet: "Ad lectorem epigramma eiusdem Philomusi". La f. [2] "Therentii Directorium Vocabulorum vocabularii vicem supplens incipit". Directuriu[m] Adagionu[m] la f. [4 v.] ; Directoriu[m] artis comic[a]e la f. [5 r.]; Item una alia Tabella la f. [5 v.]; Therentii epitaphium la f. [5 v.]; Verba salutationis. Interrogatoria. Ad se vocantis verba. Gratula[n]ti ac gaude[n]ti v[er]ba. Dolentis verba. Supplicantis verba. Minantis verba. Dubitantis verba. Excamantis verba. Laudantis verba. Blasphemi[a]e Diffamatoria [e]t inhonestantia verba. maledice[n]tis verba. Optantis verba. Imperantis verba Desperationis verba. Verba valedictionis la f. [6 r.]; Therentii vita excerpta de dictis D. F. Petrarcha la f. CLXXX v. - CLXXXI. In laudem Terentian[a]e lectionis Epigramma Heinrici Bebelii Iustingensis: [versuri dedicatorii] la f CLXXXI. Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [1] ex libris-ul autograf in limba latină, cu cerneală neagră a lui Valerianus Svinski; Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [3] o însemnare de circulație, în limba latină, cu cerneală neagră, datată Anno D[omi]ni 1757. Die 23 [Mai?] și textul: "Hic Liber dono oblatus a M[agni]fico D[omi]no Maximiliano Zborouski Procurator Dist. Vilicensis Benefactore Conventus nostri Sta [...] oretur pro eo"; ex. cu inv. Cv. 1439 are pe majoritatea filelor, marginal sau în text, însemnări de lectură făcute în limba latină cu cerneală neagră. Exemplarul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" a fost achiziționat în anul 2001 dintr-un anticariat din Olanda.

Data Publicării (d-m-y): 11-02-1499
Editură: Per Ioannem Grüninger
Locul Publicării: Unknown
Limba: Latină
Furnizor: BCU 'Carol I' Bucuresti
Drepturi: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Obiecte Digitale Similare