Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/791
Title: Theion kai hieron evangelion, hellinovlachikon ta nyn proton synarmosthen kata tas amphoterous dialektous, kai kata ten tis ekklisias hellinikon typon estrommenon, ti tou eusebestatou, eklamprotatou te, kai megaloprepestatou authentou kai higemonos pasis Ungrovlakhias, kyriou kyriou Ioannou Konstantinou Basaraba Voevoda, protropi te kai anallomasi, pros tin ton orthodoxon koinin opheleian. Euthynontos te oiaka tis orthodoxias tou panierotatou m[e]tropolitou kyriou Theodosiou llenikon typon estrommenon =Sfânta si D[u]mnezeiasca Evanghelie Elineasca si rumaneasca acuma intaiu alcatuita intramândoao [i.e. intr-amândoua] limbile, si dupa greceasca ai bisearicii oranduiala asezata Cu a blagocistivului, prea luminatului si a mare cuviintatului Domnu si obladuitoriu a toata Ungrovlahiia, Ioan Constantinu Basaraba Voevod, porunca si cheltuiala, spre cea de obste a pravoslavnicilor folosinta. Indireptandu carma pravoslavii preasfintitul mitropolit kir Theodosie
Authors: Brâncoveanu, Constantin, Domn al Tarii Românesti (1654-1714)
Keywords: Carte româneasca veche
Evangheliar
Issue Date: Sep-1693
Citation: Evanghelia greco-româna. Bucuresti, 1693.
Description: Editia "Evangheliei greco-române", Bucuresti, 1693, din care Bibilioteca Centrala Universitara "Carol I" detine exemplarul cu inv. Cvr. 799, este amplu descrisa in bibliografia de specialitate: BIANU, Ioan, HODOS, Nerva, SIMONESCU, Dan "Bibliografia Româneasca Veche. Tom. I: 1508-1830", Bucuresti, 1903, p. [228]-335, nr. 95. Studii pe marginea subiectului au semnat printre altii SERBANESCU,N. " Antim Ivireanul, tipograf", in "Biserica Ortodoxa Româna", LXXIV, 1956, nr. 8-9, p. 702-705; BADARA, Doru, "Tiparul românesc la sfârsitul secolului al XVII-lea si inceputul secolului al XVIII-lea", Braila: Istros, 1998, p. 66, 118,144; MORARESCU, Dragos, "Antim Ivireanul xilograf", în, "Cîntarea României", (1983), nr. 3, p. 42-43. Detalii interesante ofera STREMPEL,Gabriel, in lucrarea "Antim Ivireanul", Bucuresti, 1997, p. 71-77. Un comentariu bogat se afla in lucrarea " Antim Ivireanul. Opera tipografica", Bucuresti: Institutul Cultural Român, 2016. Editia, un format in-4°, cuprinde 5 f. nenumerotate si 372 p., [4] pl:il. numerotate dupa sistem grecesc si, in paralel, cu cifre-slove. Titlul, in greaca si româna, este redat pe doua coloane, incadrat de un bogat chenar-poarta, in trei registre. In cele patru colturi, in medalioane, sunt redate chipurile celor 4 Evanghelisti, de la stânga la dreapta in urmatoarea ordine: Sfântul Evanghelist Matei, Sfântul Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Marcu si Sfântul Evanghelist Luca. In centru sus, in medalion, este gravata imaginea lui Iisus Hristos binecuvântând, in partea inferioara, imaginea Sfintilor Constantin si Elena, patroni ai lui Constantin Brâncoveanu, tinând in mâini o cruce de tip rusesc. Pe verso f. de tit., se afla o alta xilogravura cu imaginea stemei Tarii Românesti, având central un medalion cu acvila tinând in cioc crucea, incadrata de soare in partea stânga si de luna in dreapta. Medalionul prezinta stanga-dreapta imaginea Arhanghelilor Mihail si Gavriil, si cuvintele: "Heleo Theou Ioannis Konstantinos Basaraba Voevodas Authentis kai Higemon Pasis Oungrovlachias". Sub stema se afla 8 stihuri, semnate Serban II Grecianu Logofat, acelasi care semneaza si prefata cuprinsa intre f. [2r.-4r.]. La p. 370 si 371, dedicatia "To philanagnoste eucharistein" = Iubitorului cetitoriu sanatate". Textul, bilingv, greco-latin, este tiparit pe doua coloane, cu rosu si negru, fiind dispuse 48 rânduri pe coloana. Pentru textul in limba româna s-au folosit caracterele utilizate la imprimarea "Bibliei" in 1688, la Bucuresti, un argument pentru atribuirea realizarii editoriale lui Antim Ivireanul. Lucrarea este ornamentata cu 4 frontispicii bogate in motive fitomorfe, având in centru medalioane cu imaginea lui Iisus din care frontispiciul cu imaginea lui Iisus Hristos Emanuel se repeta, la p. 47 si, respectiv, 216. Letrinele, in chenar cu ornamente fitomorfe, gravuri in lemn atribuite de specialisti lui Antim Ivireanul, sunt de culoare rosie. Cu rosu sunt redate si titlurile, colontitlurile si indicatiile tipiconale. La f. [5v.], se afla o xilogravura cu imaginea Sfântului Ioan Theologul, cf. legendei "Ho Hagios, Ioanos, Ho Theologos". Ex. cu inv. Cvr. 799 este incomplet, lipsesc xilogravura infatisându-l pe Sfântul Ioan si paginele [259-260]. Exemplarul are legatura originala, brâncoveneasca. Pe coperta [1], incadrate de 2 chenare aurite prin imprimare la rece, sunt patru medalioane, redând chipurile celor 4 Evanghelisti; pe aceeasi coperta, central, se afla un medalion aurit, redând tema Pogorârii Sfântului Duh; ex. cu inv. Cvr. 799 are pe coperta [2], incadrate de 2 chenare, medalioane reprezentându-i pe cei 4 Evanghelisti si central, un medalion, avându-i reprezentati pe Fecioara Maria (in stânga) si pe Sfântul Stefan (in dreapta).
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/791
Appears in Collections:Carti vechi romanesti / Romanian old books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theion kai hieron euangelion Sfanta si Dumnezeiasca Evanghelie Elineasca si rumaneasca.pdf207.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.