Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/787
Title: The history of the growth and decay of the Othman Empire
Authors: Cantemir, Dimitrie (1673-1723)
Dubosc, Claude (1682-1745)
Tindal, Nicholas (1687-1774)
Keywords: Istorie
Carte veche românească
Issue Date: 1734
Citation: CANTEMIR, Dimitrei. The history of the growth and decay of the Othman Empire. London: Printed for James, John and Paul Knapton, 1734-1735
Description: Stabilit in Rusia, consecință a politicii sale filoruse și în urma înfrângerii de la Stănilești in 1711, Dimitrie Cantemir finalizează în 1716 tratatul în limba latină despre Imperiul Otoman, "Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae". Ediția de față este traducerea englezească realizată de către istoricul și traducatorul englez Nicholas Tindal, publicată în Londra în intervalul 1734-1735. Opera de importanța majoră pentru cunoașterea structurilor Imperiului Otoman, este menționată de principalele surse bibliografice. GRAESSE, J.G. "Tresor de livres rares et precieux". Milano, 1950. Vol. 2, part. I, p. 38 și BIANU, I., Nerva HODOS, Dan SIMONESCU "Bibliografia Românească Veche", tom 2: 1716 - 1830. București, 1910, p. 48, nr. 209; Lucrarea, structurată în două părți, sultanilor, din momentul fondării sub autoritatea lui Osman I,în secolul al XIV-lea, până la istoria recentă autorului, cuprinzând o parte din perioada cunoscută otomanilor drept "Epoca lalelelor", sub conducerea sultanului Ahmed III. Structura binară reflectată de titlu, este respectată și la nivelul conținutului și, formal, la nivelul organizării materialului tipografic, prima parte, (XV [-XVI] p., 3 p., 272 p.: [1] plan, [13] gravuri) fiind consacrată perioadei cuprinse între conducerea sultanului Osman I și Mahomed IV, cea de-a doua parte, incluzând momentul asediului Vienei, 1683,(p. [273-]276-460, [3] pl.: il.), începutul colapsului autorității Otomane în Occident, se finalizează cu relatarea evenimentelor din anul 1711. Bogat ornamentată, gravurile în metal semnate de Claude Dubosc, reflectă portretele sultanilor după originalele pictate la Curtea din Constantinopol. Cu acuratețe este realizat planul Constantinopolului, 39,5 x 47 cm., așezat la începutul tomului 1, în plan fiind inclusă și imaginea palatului cantemiresc de la Constantinopol, construit în 1700. Textul este tipărit pe hârtie manuală cu pontuzouri, cu alfabet latin, caractere de forme și mărimi diferite; prefața și adnotările sunt tipărite pe 2 coloane. Signaturi, litere latine: tomul 1 ([ ]2, (b)2, (c)2, (d)2, (a)2, B - Z2, Aa - Zz2, Aaa - Zzz2); tomul 2 ([ ]2, 4B - 4Z2, 5A - 5Z2, 6A2). Ediția impresionează prin frontispiciile bogat ornamentate cu motive antropomorfe, zoomorfe și fitomorfe, vignete. Tomul 1 debutează cu un cuvânt al traducătorului către cititori, "The translator to the reader", la p. II, urmat de o prefață, p.[IV]-XV, o mențiune de conținut referitoare la elemente de cronologie musulmană și echivalența lor îin sistemul occidental de numerotare, la p. [XVI], o listă a prenumeraților la p. 1-4 și "Additions and Corrections to Part I la p. [267-272]". În cea de-a doua parte, numerotată în continuare, la p. [454] se află un "Index of the principal Turkish Words explained in the Annotations", și o list cu numele sultanilor, o "Errata" și o viață a lui Dimitrie Cantemir, cuprinsă între p.[455]-460. Legătura celor două tomuri este din piele bruna, cotorul cu 5 binduri reia într-un chenar titlul în forma lui prescurtată. Cartea se află în stare bună de conservare, pe alocuri se văd pete de foxing.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/787
Appears in Collections:Carti vechi romanesti / Romanian old books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The History of the growth and decay of the Othman Empire.pdf73.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.