Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/785
Title: Instructiones Historico-Theologicae De Doctrina Christiana [et]variorerum statu, ortique erroribus [et] controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque secului decimi-septimi priora
Authors: Forbes, John (1593-1648)
Forbes, John (1593-1648)
Elzevier, Lodewijk (1604?-1670)
Keywords: Carte veche straina
Teologie
Issue Date: 1645
Publisher: Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1645
Citation: Forbes, John. Istructiones historico-teologicae de doctrina Christiana et vario rerum statu, ortique erroribus et controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque seculi decimi-septimi priora. Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1645.
Description: Opera de sinteză a teologului scoțian, John Forbes, "Instructiones historico-theologiae [...]", este valoroasă atât prin sinteza ideilor creștine pe care autorul o realizează, urmărind perioada de la inceputul creștinismului până în secolul al XVII-lea, cât si pentru ediția în sine provenită din oficina elzeviriana, cea cu sediul la Amsterdam, întemeiată in 1638 de Louis Elzevier. Ediția este menționată în catalogul întocmit de Alphonse Willems, consacrat activității membrilor familiei Elzevier, "Les Elzevier. Histoire et annales typographiques". Bruxelles, 1964, p. 260, nr. 1027. Ediția, in folio de 32 cm., are [3] f. albe, [22] f , 789 p., [51] p., [3] f. albe. Signatura este redată cu alfabet latin, a2, a3, [ ] 1, b, b2, b3, [ ] 1, c c2, c3 ,[ ] 1, d, d2, d3, d4, [ ] 2, e, e2, e3, [ ]1, [A -Z[4, [Aa - Zz[4, [Aaa - Zzz]4, [Aaaa - Zzzz]4, [Aaaaa - Nnnnn]4. Textul este tipărit pe hârtie cu filigran, în limba latină, pe două coloane, iar caracterele sunt de mărimi și forme diferite; 24-72 rânduri pe col. cu excepția textului cuprins în cele [18] f. de la început care nu este tipărit pe coloane, având câte 20-53 rânduri pe p.; marginal, pe cuprinsul întregii opere, sunt tipărite glose. Pagina de tit. se distinge prin tiparul cu roșu si negru. Lucrarea debutează cu o epistolă dedicatorie către regele Carol, conținând precizări asupra conținutului și scopului acestei lucrări, "Serenissimo ac potentissimo Carolo, Dei gratia, Scotiae, Angliae, Franciae, [et] Hiberniae Regi, fidei defensori, principi ac domino meo clementissimo, gratiam [et] pacem", datată 4 Non[as] Sextil[es] anno Dominicae Incarnationis [2 aug. 1645], f. [2 -12], semnată Humillimus [et] fidelissimus servus, [et] subditus, Ioannes Forbesius a Corse, urmată de o prefață adresată cititorului, "Praefatio ad lectorem, De occasione [et] scopo huius operis historico-theologici De occasione [et] scopo huius operis historico-theologici", f. [13-14]. Ediția conține și avizul profesorilor de teologie din Leiden asupra tratatului lui Forbesius, "Facultatis Theologicae Lugduno-Batavae iudicium super Instructionibus historico-theologicis, viri clarissimi Joannes Forbesii, Theologi Scoto-Britanni, semnat S. Theologiae Doctores [et] Professores in Academia Batava: Johannes Polyander a Kerk-hoven, Jacobus Triglandius, Fridericus Spanhemius p. t. Decanus, f. [15]; Reverendi [et] celeberrimi Theologi, D. Andreae Riveti, iudicium de hoc opere historico - theologico semnat de Andreas Rivetus, S. Theologiae Doctor, [et] eiusdem in Academia Lugduno-Batava, olim ordinarius, nunc honorarius Professor, f. [16]; "Iudicium Facultatis Theologicae Academiae Ultraiectinae, semnat Gisbertus Voetius, Theologiae in Academia Ultraiectina Professor, Carolus De Maets, Theologiae Professor ibidem, Johannes Hoornbeeck, Theologiae ibidem Professor Franekero", f. [16 r.]; "Iudicium Facultatis Theologicae, Academiae Franekero-Frisae", semnat Johannes Cloppenburch, Verbi Divini Minister: [et] S. Theologiae Doctor [et] Professor, Johannes Cocceius S. Theol. D. eiusdem Facultatis [et] Hebr. L. Professor, p. t. Academiae Rector, f. p. [16 v.]; recomandarea profesorilor Samuel Maresius din Universitatea din Groningen, "Iudicium reverendi [et] insignis Theologi, D. Samueli Maresii, qui ab obitu collegae sui beatae memoriae D. Henrici Altingi, onus ProfessionisTheologicae in Academia Groningo-Omlandica, annum iam pene integrum, solus sustinuit, accedente etiam officio magnifici Rectoris eiusdem Academiae. Groningae Frisiorum [Groningen], XXII Iunii, 1645, semnat Samuel Maresius, S. Theologiae Doctor, [et] Professor ordinarius in Academia Illustrium ac PP. Ordinum Groningae, ac p. t. eiusdem Academiae Rector, f. [16v-17r.]; avizul teologului danez, Gerardus Vossius, "Iudicium Clarissimi, doctissimi, [et] celeberrimi Viri, Gerardi Ioannis Vossii, olim Lugduni Batavorum, illustrium Hollandiae [et] Westfrisiae DD. ordinum Collegii Theologici Regentis; Nunc autem Amstelodami, sacrae, ecclesiae, ac civilis, atquae adeo universalis historiae professoris, nobilissimo, reverendo, [et] summo viro, Ioanni Forbesio, domino a Corse, S. Theologiae Doctori eximio, inque Academia Aberdonienisi eiusdem Profesori, Gerardus Ioannes Vossius S.P.D. Amstelodami, [1645], X Kalend[as] Sextil[es] [23 iul.], f. f. [17-18]; Iudicium Clarissimi, doctissimi, [et] celeberrimi Viri, Gerardi Ioannis Vossii, olim Lugduni Batavorum, illustrium Hollandiae [et] Westfrisiae DD. ordinum Collegii Theologici Regentis; Nunc autem Amstelodami, sacrae, ecclesiae, ac civilis, atquae adeo universalis historiae professoris, Nobilissimo, reverendo, [et] summo viro, Ioanni Forbesio, domino a Corse, S. Theologiae Doctori eximio, inque Academia Aberdonienisi eiusdem Profesori, Gerardus Ioannes Vossius S.[alutem] P.[lurimam] D.[icit] Amstelodami, [1645], X Kalend[as] Sextil[es] [23 iul.], f. [17-18]; "In reverendi, nobilis ac clarissimi Viri, Dn. Ioannis Forbesii, Domini ac Toparchae de Corse, SS. Theologiae Doctoris, ac apud Aberdonienses publici Professoris, Instructiones historico-theologicas", G. Makdowel, I. C., f. [18 v.]. Intre filele [19-22] se afla tabla de materii, "Index librorum et capitum Instructionum historico-theologicarum", iar pe p. [51] de la sfârșit, "Errata sic corrige: Numerus prior, a Libri numero positus, denotat Caput; alter, Paragraphum ipsius". Lucrarea este completată cu un index bogat, "Index Locorum Sacrae Scripturae, eorum potissimum, quae explicantur, vel vindicantur, vel alia notabili occasione citanturTestamenti Veteris", p. [1-5] de la sfârșit; "Index rerum praecipuarum atque memorabilium totius operis. In quo numerus primus Librum; secundus, caput; tertius, ut [et] qui copulam & sequitur, Sectionem sive [paragraphum] significat", p. [5 - 50] de la sfârsit. Valoarea bibliofilă a exemplarului este sporită de legătura de secol XVII, de tip jansenist, purtând semnătura lui Marius Michele, conform unei însemnări a fostului proprietar pe f. [1] albă de la început ; in interior, legătura prezintă o dantelărie din ornamente aurite, imprimate la rece și forzat marmorat.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/785
Appears in Collections:Carti vechi straine / Foreign old booksItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.