Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/415
Title: Opera varia
Authors: Gaguinus, Robertus
Bocard, André
Gerlier, Durand
Keywords: Incunabul
Religie
Issue Date: 22-Oct-1498
Citation: GAGUINUS, Robertus. Opera varia. [Paris]: Andreas Bocard, 1498
Description: Editia, din care Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" detine un exemplar, este mentionata in "Gesamtkatalog der Wiegendruke", vol. 9, Stuttgart; Berlin, 1991, p. 226-227, nr. 10438; F.R. Goff, "Incunabula in American Libraries", New York, 1964, p. 253, nr. G-20; Elena-Maria Schatz, "Catalogul colectiv al incunabulelor din România". [Bucuresti]: CIMEC, 2007, p. 227, G-3. Editia din 1498, un in-4°, tiparit pe hârtie manuala cu vergeuri, contine doua parti legate intr-un volum, prima parte cuprinzand LXIV f. si 2 f. nenumerotate, cea de-a doua parte având [38] f. nenumerotate. La f. [I], ca substitut al titlului, sunt redate titlurile operelor continute: " In hoc volumine h[a]ec continentur. Roberti gaguini iuris canonicici interpretia epistol[a]e. Eiusdem qu[a]edam orationes. Eiusdem de Conceptione virginis defensio. Eiusdem de eade[m] conceptione ad fratres sui ordinis oro. Eiusdem de arte metrificandi precepta. Eiusdem epigrammata. Eiusdem de christi morte atque resurrectione. Item de miseriis human[a]e vit[a]e: et contra poesis detractores breves tractatului metro scripti". In colofonul de la f. [38]: "Epistolarum et orationum tractatusque de virgineo Mari[a]e conceptu necnon epigra[m]matum alioru[m]que opusculoru, d[omi]ni Roberti gaguini finis. Qu[a]e o[mn]nia Durandi gerleri biblyopol[a]e parisiaci i[m]pensa impressa sunt. Et in vico sancti Iacobi ad divini Dyonisii signu[m] e co[n]spectu ecclesi[a]e beati Saturini venalia habent. Anno d[omi]ni MCCCCXCVIII. Nove[m] bris secunda et viges[s]ima per mag[ist]r[e]m Andrea[m] bocard." Datele de imprimare, 22 octombrie 1498, au fost mentionate in colofon. Textul tiparit cu caractere gotice, in tipar negru; 37 rânduri pe p. Signatura este redata prin litere latine: [a-h]8, [i]2, [A-D]4, [E]4. Pe f. [I] si pe prima f. apartinand sirului nenumerotat se afla o xilogravura reprezentând marca tipografica a lui André Bocard care contine un blazon cu 2 ingeri si, marginal, deviza: "Honneur au Roy e a la Court salut Al'Université. Dont n[ot]re bien procédé et Sourt Dieu Gart de Paris la Cyté". Lucrarea prezinta letrine xilogravate, cu ornamente florale, grotesti in chenare sau simple. Textul "Tractatus Roberti gagu[in]i de puritate conceptionis" prezinta marginal glose. In acelasi text, in locul letrinelor, a fost lasat spatiu pentru completare. Ex. cu inv. Cv. 1251 are pe verso copertei [1] un ex libris eticheta, o gravura in metal cu imaginea unor tomuri vechi si un buchet de flori, având in partea superioara monograma cu initialele "A.K", in partea inferioara, initialele "K.C.". Un al doilea ex libris eticheta cuprinde legenda: "The Paolina Gerli Collection Manhattan College The City of New York". Ex. cu inv. Cv. 1251 are pe p. de tit. o insemnare mss. cu cerneala neagra cu: "R. Hobbens" si un al doilea ex libris "Su[m] Richardi Hobbei". Exemplarul prezinta pe câteva din filele din seria nenumerotata, respectiv la f. [3v.], [4 r.], [21 r.], [28 r.] câte o insemnare mss. cu cerneala neagra. Pe f. [19 r.], " Thod Baghottd De la Bere/ Nob. his Book, December, 1745.". Ex. cu inventar Cv. 1251 are legatura recenta, in marochin olive; in centrul copertelor exterioare, câte un medalion aurit, obtinut prin imprimare la rece; pe cotor, cu litere aurite, proprietarul a notat autorul, locul si anul editiei.Ex. cu inv. Cv. 1251 are f. ingalbenite, partial patate de grasime sau umezeala.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/415
Appears in Collections:Incunabule / Incunables

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GAGUINUS - [ Opera omnia].pdf68.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.