Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/415
Title: Opera varia
Authors: Gaguinus, Robertus
Bocard, André
Gerlier, Durand
Keywords: Incunabul
Religie
Issue Date: 22-Oct-1498
Citation: GAGUINUS, Robertus. Opera varia. [Paris]: Andreas Bocard, 1498
Description: Ediția, din care Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" deține un exemplar, este menționată în "Gesamtkatalog der Wiegendruke", vol. 9, Stuttgart; Berlin, 1991, p. 226-227, nr. 10438; F.R. Goff, "Incunabula in American Libraries", New York, 1964, p. 253, nr. G-20; Elena-Maria Schatz, "Catalogul colectiv al incunabulelor din România". [București]: CIMEC, 2007, p. 227, G-3. Ediția din 1498, un in-4°, tipărit pe hârtie manuală cu vergeuri, conține două părți legate într-un volum, prima parte cuprinzând LXIV f. și 2 f. nenumerotate, cea de-a doua parte având [38] f. nenumerotate. La f. [I], ca substitut al titlului, sunt redate titlurile operelor conținute: "In hoc volumine h[a]ec continentur. Roberti gaguini iuris canonicici interpretia epistol[a]e. Eiusdem qu[a]edam orationes. Eiusdem de Conceptione virginis defensio. Eiusdem de eade[m] conceptione ad fratres sui ordinis oro. Eiusdem de arte metrificandi precepta. Eiusdem epigrammata. Eiusdem de christi morte atque resurrectione. Item de miseriis human[a]e vit[a]e: et contra poesis detractores breves tractatului metro scripti". In colofonul de la f. [38]: "Epistolarum et orationum tractatusque de virgineo Mari[a]e conceptu necnon epigra[m]matum alioru[m]que opusculoru, d[omi]ni Roberti gaguini finis. Qu[a]e o[mn]nia Durandi gerleri biblyopol[a]e parisiaci i[m]pensa impressa sunt. Et in vico sancti Iacobi ad divini Dyonisii signu[m] e co[n]spectu ecclesi[a]e beati Saturini venalia habent. Anno d[omi]ni MCCCCXCVIII. Nove[m] bris secunda et viges[s]ima per mag[ist]r[e]m Andrea[m] bocard." Datele de imprimare, 22 octombrie 1498, au fost menționate în colofon. Textul tipărit cu caractere gotice, în tipar negru; 37 rânduri pe p. Signatura este redată prin litere latine: [a-h]8, [i]2, [A-D]4, [E]4. Pe f. [I] și pe prima f. apartinând șirului nenumerotat se află o xilogravură reprezentând marca tipografică a lui André Bocard care conține un blazon cu 2 ingeri și, marginal, deviza: "Honneur au Roy e a la Court salut Al'Université. Dont n[ot]re bien procédé et Sourt Dieu Gart de Paris la Cyté". Lucrarea prezintă letrine xilogravate, cu ornamente florale, grotești în chenare sau simple. Textul "Tractatus Roberti gagu[in]i de puritate conceptionis" prezintă marginal glose. în același text, în locul letrinelor, a fost lăsat spațiu pentru completare. Ex. cu inv. Cv. 1251 are pe verso copertei [1] un ex libris etichetă, o gravură în metal cu imaginea unor tomuri vechi și un buchet de flori, având în partea superioară monograma cu inițialele "A.K", în partea inferioară sunt trecute inițialele "K.C.". Un al doilea ex libris etichetă cuprinde legenda: "The Paolina Gerli Collection Manhattan College The City of New York". Ex. cu inv. Cv. 1251 are pe p. de tit. o însemnare mss. cu cerneala neagră cu: "R. Hobbens" și un al doilea ex libris "Su[m] Richardi Hobbei". Exemplarul prezintă pe câteva din filele din seria nenumerotată, respectiv la f. [3v.], [4 r.], [21 r.], [28 r.] câte o însemnare mss. cu cerneală neagră. Pe f. [19 r.], este notat " Thod Baghottd De la Bere/ Nob. his Book, December, 1745.". Ex. cu inventar Cv. 1251 are legătura recentă, în marochin olive; în centrul copertelor exterioare se află câte un medalion aurit, obținut prin imprimare la rece; pe cotor, cu litere aurite, proprietarul a notat autorul, locul și anul ediției.Ex. cu inv. Cv. 1251 are f. ingălbenite, cu pete de grăsime sau umezeală.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/415
Appears in Collections:Incunabule / Incunables

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GAGUINUS - [ Opera omnia].pdf68.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.