Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/402
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Istoria culturii
Issue Date: 10-Jun-1972
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu. Chicago, 1972.
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală neagră pe recto şi verso unei file (28 x 21,7 cm), 20 - 29 rânduri pe pagină. Hârtia are în filigran marca "Weston's Merit Bond Fluorescent 25 % Cotton Fiber"; Hârtia şi plicul însotitor au antetul revistei "History of Religions"; Autorul relatează despre conferirea titlului de "Doctor Honoris Causa" cu prilejul apropiatei sale vizite la Paris. Autorul se oferă să procure destinatarului fotografii reprezentând operele lui Constantin Brâncusi. Autorul comentează piesa sa „Coloana infinitului” şi discută posibilitatea traducerii şi publicării în România a unora dintre lucrările sale. Autorul confirmă primirea unui număr din revista "Manuscriptum".
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/402
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 10 iunie1972.pdf919.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.