Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/401
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Correspondance
Issue Date: 8-May-1972
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală neagră pe recto și verso filei (28 x 21,7 cm), 20 - 24 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran marca "Weston's Merit Buond Fluorescent 25 % Cotton"; Autorul se referă la activitatea sa literară și științifică, anunță apariția volumelor: "Noaptea de Sînziene" volumul 2, "Uniforme de general" și "Fragments d'un journal". Se amintesc contactele stabilite cu C. C. Giurescu, Șt. Bănulescu și M. Sorescu. Autorul îsi exprimă nemulțumirea provocată de interpolările practicate de A. Păunescu în textul interviului pe care acesta i l-a luat și își anunța intenția de a publica el textul real al acestui interviu. A. Păunescu a publicat interviul în discuție în revista "Contemporanul", în numerele 11 și 12 din 10 și 17 martie 1972 cu titlul: „Un român în America”.
Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu / Mircea Eliade. - [Chicago], 1972
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/401
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 8 mai1972 .pdf924.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.