Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/400
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Artă
Istorie
Correspondance
Issue Date: 8-Apr-1971
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală neagră pe recto și verso unei file (28 x 21,6 cm), 22 - 27 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran emblema „University of Chicago - 1890” și antetul revistei „History of Religions”; Autorul relatează despre starea sănătății sale, despre publicarea unui text intitulat „Coloana infinită” și despre încercarea de a trimite destinatarului o copie a acestui text. Autorul anunță expedierea în țară a unui exemplar din publicația „Revista Scriitorilor Români” ce apare la Roma. Autorul discută despre încercările sale de a descifra universul intelectual al lui Constantin Brâncuși.
Eliade, Mircea. - Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu. - Albion, 1971
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/400
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 8 apr 1971.pdf847.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.