Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/397
Title: Scrisoare adresată lui Ioan Bogdan
Authors: Dragomirescu, Mihail
Keywords: Corespondență
Corespondență literară
Issue Date: 5-Feb-1901
Citation: Dragomirescu, Mihail. Scrisoare adresată lui Ioan Bogdan. [s. l.], 1901.
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală albastră pe recto și verso filelor (17,4 x 11,2 cm), 19 - 23 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran marca "Elisabeth Mill Jvory Paper. Paper London Manufacture"; Autorul îsi expune concepțiile referitor la artă și se opune publicării în revista "Convorbiri literare" a literaturii cu tendință. El cere lui Ioan Bogdan să decidă asupra publicării sau nepublicarii în "Convorbiri Literare" a unui text de Henryk Sienkiewicz, pe care el il consideră un text cu tendință. Autorul amintește în acest context controversa dintre N. Iorga și L. Șăineanu din paginile revistei "Noua Revistă Română". Textele la care se fac referiri în manuscris sunt: "Jonko muzicantul" de H. Sienkiewicz, apărut în "Convorbiri literare", nr. 3,1901, p. 214-221 și N. Iorga: Cum răspunde domnul Șăineanu cînd îl lauzi " în: Noua Revistă Română". vol. 3, nr. 27 și 29 din 1 februarie și 1 martie 1901, p.130-137 și 228-237.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/397
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 Feb 1901Dragomirescu.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.