Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/396
Title: Scrisoare adresată lui Ioan Bogdan
Authors: Dragomirescu, Mihail
Keywords: Corespondență
Corespondență literară
Issue Date: 20-Jun-1901
Citation: Dragomirescu, Mihail. Scrisoare adresată lui Ioan Bogdan. Iași, 1901.
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală neagră pe recto și verso a 2 file (17,5 x 11,3 cm), 15 - 21 rânduri pe pagină. Corecturi și adăugiri pe text cu creion negru; Scrisoarea se referă la dificultățile întâmpinate de autor în colaborarea sa cu unii membrii ieșeni ai comitetului de redacție al revistei "Convorbiri Literare". Autorul cere destinatarului colaborarea pentru rezolvarea acestei situații și pentru aplanarea conflictului dintre Alexandru Philippide și Ovid. Densușianu.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/396
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 iunie 1901Dragomirescu.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.