Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/395
Title: Scrisoare adresata lui Ioan Bogdan
Authors: Dragomirescu, Mihail
Keywords: Corespondenta
Corespondenta literara
Issue Date: 30-Dec-1899
Citation: Dragomirescu, Mihail. Scrisoare adresata lui Ioan Bogdan. [s. l.], 1899.
Description: Manuscris olograf în limba româna, scris cu cerneala violet pe recto si verso a 2 file (17,4 x 11,3 cm),17 - 22 rânduri pe pagina. Hârtia are în filigran marca "Elisabeth Mill Jvory Paper London Manufacture" si un chenar. Autorul propune restrângerea unui articol apartinând lui N. Iorga pentru a se putea publica în numarul din ianuarie al revistei "Convorbiri literare" si un articol al lui A. Philippide. Se propune de asemenea folosirea formulei "sub conducerea" si nu "sub directiunea" pentru desemnarea comitetului de redactie al aceleiasi reviste. Autorul face referiri la folosirea literelor i, ĭ si ŭ în paginile revistei "Convorbiri Literare". Articolul lui A. Philippide la care se fac referiri a aparut în "Convorbiri literare, nr. 2, 15 februarie1900, p.102-112.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/395
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30 Decembrie 1899 Dragomirescu.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.