Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/356
Title: Lectura super titulo de appellationibus et de nullitatibus sententiarum sole[n]iter incipit
Authors: Franchis, Philippus de
Pincius, Philippus
Keywords: Incunabul
Drept
Issue Date: 9-Dec-1496
Publisher: Philippus Pincius
Citation: FRANCHIS, Philippus de. Lectura super titulo de appellationibus. Venetiis: Philippus Pincius, 1496
Description: Ediția din care Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" deține un exemplar, a fost semnalată în "Gesamtkatalog der Wiegendrucke", vol 9, Berlin, Stuttgart, 1991, nr. 10246, col. 77-78; F.R.Goff, "Incunabula in American Libraries".New York, 1964, nr. F-282, p. 249; Elena-Maria Schatz si Robertina Stoica "Catalogul colectiv al incunabulelor din România". [București]:CIMEC, 2007, F-22, p. 225. Exemplarul, un in folio de 42 cm., are [14] f. nenumerotate si 110 numerotate cu cifre arabe și la sfârșit [1] f. albă; textul este tipărit pe hârtie manuală, pe două coloane; caractere gotice de mărimi și forme diferite; 27-73 rânduri pe p. Signatura este redată cu alfabet latin: [A]6, [B]6, [a-n]8, [o]6. Titlul este consemnat la f. [1], iar datele de ediție în colofonul de la f. 110: "Explicit lectura super titulo de appelatio[n]ibus solennter edita et expleta per famosissimum veriusque iuris doctorem dominum Philippum de franchis de Perusio. Venetiis impressa ac fideliter emendata Philippum Pinzi. Anno domini MCCCCXCVI. Die nono Decembris. Regna[n]te Serenisssimo Augustino Barbadico. Invicitssimi senatus Venetiarum duce felicissimo". La f. 1 este tipărit cu roșu textul: "In Dei nomine amen. Praeclarissimi et excellentissimi: Pontificii Cesareique iuris doctoris: Lectura super Perusio."Pentru letrine sunt lăsate spații libere pentru o completare ulterioară. La f. 110 se află o xilogravură cu imaginea Sfântului Anton, având deasupra textul: "Defende nos [,] beate pater Antoni". Pe primele 14 f. nenumerotate este tipărit: " Repertorium seu Tabula super utilissimo et practicabili titulo de appelationibus et nullitatibus sententiarum solenniter lecto per clarissimum iuris utriusque doctorem dominum Philippum de Franchis de Perusio. La f. 110, se află: "Registrum huius operis". Ex. cu inv. Cv. 1668 are legătură de dată mai recentă, din pânza cerată, cotor și colțuri din piele maro; cotorul, cu binduri, cu motive ornamentale și monograma "MV" aurită, imprimată la rece; forzatul este marmorat. Ex. cu inv. Cv.1668 are are la f. [1] o însemnare mss., cu cerneală neagră, în limba latină; alte însemnari mss.,cu cerneală neagră, in limba latina se află marginal sau între coloane, la f. 70 și 106 verso.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/356
Appears in Collections:Incunabule / Incunables

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Franchis_Philippus_Lectura_super_titulo.pdf45.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.