Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/314
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Issue Date: 30-Apr-1977
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu. Chicago, 1977.
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală neagră pe recto și verso unei filei, 19 - 21 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran marca „Strathmore Bond 25 % Cotton Fiber U. S. A.” Pe recto filei și pe plicul însoțitor se află antetul publicației „History of Religions”. Autorul relatează despre impresiile provocate de cutremurul ce a avut loc în România la 4 martie 1977. El anunţă prelungirea sejurului său la Paris datorat bolii cumnatei sale Sibylle, întârzierea finalizării volumului 2 din „Histoire des croyances et des idées religieuses" și expedierea către destinatar a unui volum de nuvele. Eliade relatează despre lectura unui volum dedicat complexului de la Târgu Jiu.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/314
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 30.04.1977.pdf865.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.