Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/312
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Istoria culturii
Issue Date: 2-Apr-1978
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu. Chapel Hill, 1978.
Description: Manuscris olograf în limba româna, scris cu cerneală neagră pe recto şi verso unei filei (28 x 21,5 cm), 17 - 18 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran marca „Neenah Bond 25 % Cotton Fiber” şi o cruce stilizată; Pe plicul însoțitor se află antetul publicaţiei „History of Religions” iar pe recto filei antetul: „The University of North Carolina” ; Autorul se referă la o călătorie făcuta la Chapel Hill, la expedierea către destinatar a volumului „Amintiri”, la organizarea unui colocviu Mircea Eliade la Notre Dame University şi la apariția unui volum omagial Mircea Eliade în „Cahier du l' Herne” .
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/312
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 02.04.1978.pdf923.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.