Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/311
Title: Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu
Keywords: Corespondenta
Istoria culturii
Issue Date: 20-Oct-1978
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu. Chicago, 1978
Description: Manuscris olograf în limba româna, scris cu cerneală neagră pe recto şi verso unei file (28 x 21,7 cm), 19 - 25 rânduri pe pagina; Hârtia are în filigran marca "Neenah Bond 25 % Cotton Fiber"; Pe hârtie si pe plicul însotitor se afla antetul publicatiei "History of Religions". Autorul se refera la portretele ce i-au fost facute de Th. Pallady si de G. Tomaziu pentru a ilustra volumele sale. În continuare el se refera la revistele româneşti pe care le primeşte şi la lucrarile pe care el le trimite lui Barbu Brezianu.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/311
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 20.10.1978.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.