Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/309
Title: Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondență
Istoria culturii
Issue Date: 4-Mar-1979
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresată lui Barbu Brezianu. Chicago, 1979
Description: Manuscris olograf în limba română, scris cu cerneală albastră pe recto și verso unei file (28 x 21,7 cm), 22 - 23 rânduri pe pagină; Hârtia are în filigran marca „Neenah Bond 25 % Cotton Fiber”. Pe hârtie și pe plicul însoțitor se află antetul publicației „History of Religions”; Autorul se referă la o serie de articole apărute în tară, și anume: „Mircea Eliade și experiența Indiei” de I. Balu (România Literară, XII, 1979, nr. 6) și la serialul lui I. Lotreanu aparut în „Saptamâna culturală a capitalei” în 1979. El aminteşte şi de publicarea în revista „Secolul XX” (1978, nr. 2-3) a unui fragment din lucrarea sa „Dimensiunea creatoare a mitului” și a lucrărilor: „Aspecte ale Mitului” și „Zalmoxis”. Se trec în revistă traducerile făcute în ultima perioadă în limba japoneză, greacă şi sârbo-croată din opera sa. Se anunţă încheierea romanului „Nouăsprezece trandafiri” şi a capitolului despre religiile meso-americane pentru vol. III din „Histoire des croyances et des idées religieuses” și traducerea la Paris a Autobiografiei (1907 -1937).
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/309
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 04.03.1979.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.