Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/309
Title: Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu
Authors: Eliade, Mircea
Keywords: Corespondenta
Istoria culturii
Issue Date: 4-Mar-1979
Citation: Eliade, Mircea. Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu. Chicago, 1979
Description: Manuscris olograf în limba româna, scris cu cerneala albastra pe recto şi verso unei file (28 x 21,7 cm), 22 - 23 rânduri pe pagina; Hârtia are în filigran marca "Neenah Bond 25 % Cotton Fiber". Pe hârtie şi pe plicul însotitor se afla antetul publicaţiei "History of Religions"; Autorul se refera la o serie de articole privind opera sa aparute în tara, şi anume: "Mircea Eliade si experienţa Indiei" de I. Balu (România Literara, XII, 1979, nr. 6) şi la serialul lui I. Lotreanu aparut în " Saptamâna culturala a capitalei" în 1979. El aminteşte şi de publicarea în revista "Secolul XX"(1978, nr. 2-3) a unui fragment din lucrarea sa "Dimensiunea creatoare a mitului" şi a lucrarilor: "Aspecte ale Mitului" si "Zalmoxis". Se trec în revista traducerile făcute în ultima perioada în limba japoneză, greacă şi sârbo-croată din opera sa. Se anunţă încheierea romanului "Nouasprezece trandafiri" şi a capitolului despre religiile meso-americane pentru vol. III din "Histoire des croyances et des idées religieuses" si traducerea la Paris a Autobiografiei (1907 -1937).
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/309
Appears in Collections:Corespondență / Correspondence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliade, Mircea - Scrisoare adresata lui Barbu Brezianu 04.03.1979.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.