Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/255
Title: [Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, Ascensio
Authors: Donatus, Aelius
Jounneaux, Guy
Badius Ascensius, Jodocus
Terentius Afer, Publius
Curtus, Ioannes
Grüninger, Johann
Keywords: Incunabul
Issue Date: 11-Feb-1499
Publisher: Per Ioannem Grüninger
Citation: TERENTIUS AFER, Publius. [Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone,Ascensio. Strasbourg: per Ioannem Grüninger, 1499.
Description: Editia este amintita de principalele cataloage bibliografice dedicate cartii straine. Amintim culegerea bibliografica alcatuita de F. Goff, "Incunabula in American Libraires". New York, 1964, p.584, nr. T-101, J.G.Th. Graesse, "Tresor de livres rares et precieux", vol. VII. Milano, 1950, p. 54, Elena-Maria Schatz si Robertina Stoica, "Catalogul colecyiv al incunabulelor din România".[Bucuresti]: CIMEC, 2007, p. 356, T-7. Lucrarea descrisa este o reimprimare a editiei din 1496, dar cu alte xilogravuri cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. In colofon precizat numele redactorului: "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...". Editia se prezinta sub forma unui in folio, avand 6 f. nenumerotate, 181 f. numerotate cu cifre romane, [6] pl.:il. xilogravuri si [156] ilustratii xilogravate inserate in text. Tipar negru cu caractere latine de mai multe marimi; pe forzat se afla un filigran diferit de cel regasit pe unele din filele cartii. Signatura se prezinta sub forma de litere latine: B-Z8, A-F5; In text sunt lasate spatii pentru rubricatie. Pagina de titlu contine o xilogravura care reda imaginea unui teatru de secol XV. Restul planselor xilogravate redau personajele comediilor. In colofonul de la f. CLXXXI sunt redate datele de aparitie, indicându-se localitatea, Argentina, numele tipografului, respectiv Ioannes Grüninger si a ingrijitorului editiei, Johannes Curtus : "... Ad illam forma[m] ut intuenti iocundior atque intellectu facilior esset per Ioannem Curtum ex Eberspach ...", precum si anul, "Anno a nativitate d[omin]i 1499 Tertio ydus Februarii [11 februarie]". Pentru textul comediilor lui Terentius, editorul a folosit caratere romane. Textul, ocupa centrul paginii, fiind lasate spatii intre randuri pentru comentariile intraliniare anuntate in titlu si este incadrat de comentariile facute de Aelius Donatus, Guy Jounneaux si Jodocus Badius Ascensius. Lucrarea descrisa este o reimprimare a editiei din 1496, dar cu alte xilogravuri, cf. J. G. Th. Graesse, loc. cit. Legatura, bine conservata, este originala, de secol XV, din piele maro pe scoarte din lemn; pe coperte ornamente fitomorfe, obtinute prin imprimare la rece. Cotorul are 4 binduri. Forzat din hartie manuala. Pe verso f. de titlu se afla dedicatia lui Iacobus Locher Philomusus, poet si orator catre Ioannes Grüninger: "Iacobus Locher Philomusus poeta et orator laureatus Ioha[n]i Gruni[n]ger impressori ac civi Argen[tinae] prudenti [et] honesto In laude[m] Therentii S.[alutem] P.[lurimam] D.[at].". Pe aceeasi pagina, o epigrama dedicata cititorului semnata de acelasi poet: "Ad lectorem epigramma eiusdem Philomusi". La f. [2] "Therentii Directorium Vocabulorum vocabularii vicem supplens incipit". Directuriu[m] Adagionu[m] la f. [4 v.] ; Directoriu[m] artis comic[a]e la f. [5 r.]; Item una alia Tabella la f. [5 v.]; Therentii epitaphium la f. [5 v.]; Verba salutationis. Interrogatoria. Ad se vocantis verba. Gratula[n]ti ac gaude[n]ti v[er]ba. Dolentis verba. Supplicantis verba. Minantis verba. Dubitantis verba. Excamantis verba. Laudantis verba. Blasphemi[a]e Diffamatoria [e]t inhonestantia verba. maledice[n]tis verba. Optantis verba. Imperantis verba Desperationis verba. Verba valedictionis la f. [6 r.]; Therentii vita excerpta de dictis D. F. Petrarcha la f. CLXXX v. - CLXXXI. In laudem Terentian[a]e lectionis Epigramma Heinrici Bebelii Iustingensis: [versuri dedicatorii] la f CLXXXI. Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [1] ex libris-ul autograf in limba latina, cu cerneala neagra a lui Valerianus Svinski; Ex. cu inv. Cv. 1439 are pe f. [3] o insemnare de circulatie, in limba latina, cu cerneala neagra, datata Anno D[omi]ni 1757. Die 23 [Mai?] si textul: "Hic Liber dono oblatus a M[agni]fico D[omi]no Maximiliano Zborouski Procurator Dist. Vilicensis Benefactore Conventus nostri Sta [...] oretur pro eo"; ex. cu inv. Cv. 1439 are pe majoritatea filelor, marginal sau in text, insemnari de lectura facute in limba latina cu cerneala neagra. Exemplarul Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" a fost achizitionat in anul 2001 dintr-un anticariat din Olanda.
URI: http://restitutio.bcub.ro/123456789/255
Appears in Collections:Incunabule / Incunables

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TERENTIUS AFER - [Opera]_2.pdf137.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.