Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/184
Title: Bessarionis Cardinalis Niceni, [et] Patriarchae Constantinopolita In calumniatore[m] Platonis libri quat[t]uoropus varium, ac doctiss[imum] in quo praeclarissima quaeq[ue], [et] digna lectu: quae a Platone scripta sunt ad homines tam moribus, qu[ am ] disciplinis instruendos breviter: clareque, [et] placido stilo narrantur : Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete: ubi passim verba graeca ipsius Platonis recitantur [et] emendata, [et] cum suis accentibus: nam in libris Romae olim impressis desunt. Deinde a Bessarione saepe argumento praemisso in latinum vertuntur. Postremo Trapezuntii tra[ns]latio subiungitur: quod est perque utile iis: qui graecis lit[t]eris i[n]stituuntur: atq[ue] ex graecis bonis, bona latina facere volu[n]t : Eiusdem de natura [et] arte adversus eundem Trapezuntiu[m] tractatus admodumq[ue] acutus, ac doctus. Index eorum omnium, quae singulis libris pertractantur
Authors: Bessarion, Basilius
Aldus Manutius Romanus
Keywords: Filosofie greaca
Issue Date: Jul-1503
Publisher: in aedib[us] Aldi Romani
Citation: BESSARION, Basilius. Bessarionis Cardinalis Niceni, [et] Patriarchae Constantinopolita In calumniatore[m] Platonis libri quat[t]uor. Venetiis: in aedib[us] Aldi Romani, Iulio mense MCIII [1503]
Description: Ediția a fost identificată în catalogul bibliografic semnat de J.-Ch. Brunet, "Manuel du libraire et de l'amateur de livres". Paris, 1860. Vol. 1, col. 827, în bibliografia realizată de J. G. Th. Graesse, "Tresor de livres rares et precieux". Milano, 1950. Vol. 1, part. 2, p. 353 și in "British Museum General Catalogue of Printed Books". London, 1965. Vol. 16, col. 627. Ediția descrisă este una rară, cf. J.-Ch. Brunet, loc. cit. Numele autorului apare în lucrările de referință în divese variante: Bessario, card. Sabinus, apud J.-Ch Brunet, loc. cit.; Bessarion, Joannes, cardinal, în "The National Union Catalog", loc. cit.; Bessarion, Cardinal, Archibishop of Nicaea, în "British Museum General Catalogue of Printed Books", loc. cit.; Bessarion Jean, în "Grand Larousse encyclopedique". Paris, 1960. Vol. 2, p. 102; Bessarion Nicolaus apud J.G.Th. Graesse, loc. cit. Pe cotorul exemplarului deținut de Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" este indicat numele autorului sub forma Bessario Van Nicea, iar titlul lucrării "Opera". Ediția, un in folio, măsurând 31,5 cm. cuprinde 8 f. nenumerotate si 112 f. numerotate cu cifre arabe. Signaturi, litere: [2]4, [a-Q]8. Pe p. de tit.se află marca editorului Aldus Manutius cu simbolurile specifice, ancora și delfinul, numele și cognomenul redat cu majuscule Aldus Ma.[nutius] Ro.[manus]; unele file conțin filigrane diferite. Exemplarul acestei ediții are spații lăsate libere în vederea unei intervenții ulterioare pentru completarea cu letrine. Legătura restaurată, coperte din carton și hârtie, cotor din piele cu 5 binduri; titlul și numele autorului sunt menționate pe cotor cu litere aurite prin imprimare la rece. Pe verso f. de titlu este tipărită o dedicație semnată de Aldus Manutius către juristul Acursius Mainerus " Accursio Mainero Avenionensii iureconsulto ac L. Christiantissimi Gallorum regis apud Venetos oratori prudentiss[imo] S.[alutem]P.[plurimam] D.[at] Aldus Ro[manus]". Tabla de materii este cuprinsă între filele [1-8]: "Bessarionis Cardinalis Sabini, et Patriarchae Constantinopolitani Capita libri primi [-sexti] adversus calumniatorem Platonis". A fost un admirator și promotor al literaturii și filosofiei grecești. Lucrarea, editată inițial la Roma 1469, este un comentariu făcut de Bessarion Basilius în apărarea filosofiei lui Platon împotriva atitudinii adoptate de umanistul Georgius Trapezuntius, adept al filosofiei aristotelice. Bessarion a fost un apropiat al lui Ioan VIII Paleologul,trimis de acesta la Conciliul de la Ferrara unde se dezbătea problema reuniunii celor două biserici, grecești și romane. Bessarion a fost ulterior învestit de către Papa Eugeniu al IV-lea cu titlul de Cardinal al Bisericii Catolice. Papa Pius II îi acorda în 1463 titlul de Patriarh Catolic al Constantinopolului.
URI: http://restitutio.bcub.ro/123456789/184
Appears in Collections:Carti vechi straine / Foreign old books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
in calumniatore.pdf36.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.