Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/116
Title: BUGETUL FUNDAŢIUNII UNIVERSITARE „CAROL I”
Authors: Tzigara-Samurcas, Alexandru
Issue Date: 2014
Description: Supunem atenţiei dumneavoastră un nou document aflat în Arhiva Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” şi anume Bugetul în exerciţiul financiar 1 aprilie 1923 – 31 martie 1924. Socotim ilustrativ acest document pentru modul în care el reflecta transpunerea în activitatea acestei instituţii culturale şi de învăţământ a principiilor pe care fondatorul său le-a enunţat în actul ctitoricesc. Fundaţiunea şi Biblioteca au fost gândite şi înzestrate de către Carol I, astfel încât să nu reprezinte o povară pentru bugetul de stat. Situaţia evidenţiata de bugetul perioadei în discuţie - unde putem observa că, în pofida devalorizării care a urmat primului război mondial, veniturile din resurse proprii depăşesc mult pe cele provenite din subvenţii susţin modelul economic proiectat de ctitor. Raportând construcţia acestui buget la dezideratul regalului ctitor, potrivit căruia tineretul urma să fie: „înzestrat cu o biblioteca tot-d’a-una deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu” putem observa suma importanta alocată încadrării cu specialişti de înalta calificare – aceştia asigurând o selecţie a publicaţiilor foarte bine receptata în mediul academic. Este suficient să amintim aici ca în perioada aprilie 1923 – martie 1924 au fost achiziţionate un număr de cca. 3000 de publicaţii. În aceeaşi perioadă aproximativ 85 000 de cititori au consultat mai mult de 100.000 de volume. Aceste realităţi confirmate de cifrele seci ale statisticii vin să confirme drumul ascendent cunoscut de învăţământul universitar românesc - cel care îi impusese ctitorului în perioada 1911-1914 extinderea clădirii bibliotecii fundaţiei sale, care punea la dispoziţia studenţilor, din primi ani ai României Mari, nu mai puţin de 5 săli de lectură cu peste 180 de locuri.
URI: http://193.231.9.50/123456789/116
Appears in Collections:Documente din arhiva BCU / Documents from the archives of BCU

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buget_BCU_1924.pdf686.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.