Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/108
Title: [Programul Bibliotecii „Fundaţiunei Universitare” Carol I ]
Issue Date: 1914
Description: Regele Carol I constatata cu bucurie că biblioteca Fundaţiunii, ridicată din voinţa Sa ”aproape de reşedinţa noastră, adică sub ochii şi sub ocrotirea noastră”, după cum preciza în scrisoarea de fundare a instituţiei adresată la 3 mai 1891 primului ministru Ioan Emanoil Florescu, publicată în „Monitorul Oficial”, nr.27 din 5/17 Mai 1891, a devenit, sub înţeleapta sa îndrumare prea mică în raport cu numărul solicitărilor, hotărăşte să mărească palatul Fundaţiunii. În acest context, odată cu mărirea localului, regele hotărăşte şi modificarea regulamentului de funcţionare. Noul regulament, sancţionat prin Înaltul Decret Regal nr.1080 din 13 martie 1914, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 1 din 1 aprilie 1914, prevede în capitolul II, consacrat bibliotecii, la art. 11 că: „Sălile de lectură ale bibliotecii vor fi deschise în toate zilele de lucru, cel puţin 9 ore, din cari neapărat 3 seara, până la ora 10; ea va fi închisă în timpul de la 1 Iulie la 1 Septembrie şi în toate sărbătorile legale, religioase şi naţionale cuprinse în regulamentul Universităţii”. Conform acestei prevederi biblioteca era deschisă de la 9 - 12, de la 2 - 5 şi de la 7 - 10 după cum se preciza într-un program din epocă pe care vi-l prezentăm astăzi. În timpul orelor în care biblioteca era închisă depozitarii mânuitori schimbau costumele, primite din partea Fundaţiei, cu halatele de lucru şi efectuau o curăţenie exemplară a localului, conducerea instituţiei acordând o importanţă deosebită acestui aspect.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/108
Appears in Collections:Documente din arhiva BCU / Documents from the archives of BCU

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Program Biblioteca Fundatie_articol.jpg118.31 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.