Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/106
Title: (Solicitare formulată de casa editorială R. Bemporad & F. Editori în 1936 către Directorul Fundaţiei Universitare “Carol I”)
Issue Date: 1936
Description: Unul din documentele arhivate de Biblioteca Centrală Universitare „Carol I” din Bucureşti conţine o interesantă cerere formulată în data de 7 februarie 1936 de casa editorială R. Bemporad & F. - Editori, şi adresată Directorului de atunci al Fundaţiunii Universitare „Carol I”, Alexandru Tzigara-Samurcaş. Se formula de către vicepreşedintele şi prim-delegatul casei editoriale o informare legată de existenţa unor ediţii în limba română a trei publicaţii, cu indicarea exactă a editurii şi adresei acestei, în cazul în care traducerile ar fi existat. Pe cererea aprobată de Alexandru Tzigara-Samurcaş, în partea dreaptă se află în formă manuscrisă, cu cerneală neagră, două indicaţii ale Directorului, cea dintâi prin care era desemnat Eugen Ciuchi ca persoană abilitată să dea un răspuns, iar cea de-a doua cu textul: “ Se va comunica conform referatului”. În subsolul filei, este consemnată rezoluţia cererii, din data de 11.II. 1936. Textul in formă manuscrisă, cu cerneală neagră, sub semnătura lui Eugen Ciuchi, indică existenţa a două traduceri româneşti ale romanului semnat de scriitorul şi ziaristul italian Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, în două exemplare, unul cu numărul de ordine 18.640 din colecţia Biblioteca pentru Toţi, cel de-al doilea existent la numărul de ordine 55.108, aparţinând editurii Universale Alcalay.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/106
Appears in Collections:Documente din arhiva BCU / Documents from the archives of BCU

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fotografie.JPG623.21 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.