Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 627  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-1483Lectura super quarto codicisSaliceto, Bartolommeo
2-Apr-1496Interpretatio Georgii Bruxcellennsis In summulas Magistri Petri Hyspani: Una cu[m] magistri Thom[a]e Bricot qu[a]estionibus de novo in cuiusvis fine tractatus additis.Textu quoque suppositionu[m] de novo readdito diligentissimeque in margine quotata ut etiam incipientibus contenta pateant ad primos intuitus. Summa cura et diligentio castigatumThomas Bricot; Bruxellensis, Georgius; Jean de Vingle
15-May-1496De disciplina scholarium: Cum notabili commentoBoethius, [Pseudo-]; Iacobus de Breda
1497Opuscula beati Anselmi archiepiscopi Ca[n]tuarie[n]sis ordinis Sancti BenedictiAnselmus Cantuariensis, Sanctus
22-Oct-1498Opera variaGaguinus, Robertus; Bocard, André; Gerlier, Durand
11-Feb-1499[Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, AscensioDonatus, Aelius; Jounneaux, Guy; Badius Ascensius, Jodocus; Terentius Afer, Publius; Curtus, Ioannes; Grüninger, Johann
Aug-1555De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est in fine, eiusdem auctoris funebris oratio Sigsmundi Regis vitam compendiose complexaCromer, Martin; Oporinus, Ioannes
1601Successo delle fattioni occorse nell'Ongaria vicino a Vacia, nel MDXCVII et la battagia contra il Valacco nel 1600 dal Signor Giorgio Basta Generale dell'Armi in Ongaria per sua Maesta CesareaTarducci, Achille
1612Paroimiai hellinikai. Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio seu Zenodoto, Diogeniano [et] Suidae collectaneis,Suidas; Diogenianus, Heracleensis; Zenobius; Schott, Andreas; Moretus, Jan
1645Instructiones Historico-Theologicae De Doctrina Christiana [et]variorerum statu, ortique erroribus [et] controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque secului decimi-septimi prioraForbes, John (1593-1648); Forbes, John (1593-1648); Elzevier, Lodewijk (1604?-1670)
20-Mar-1652Indreptarea legii cu D[u]mn[e]zeu: carea are toata judecata Arhiereasca si Imparateasca de toate vinile preotesti si mirenesti. Pravila a Sfintilor Ap[o]s[toli], aceale 7 Sob[oare] si toat[e] ceal[e] Namceastnici. Langa aceastea si ale S[fintilor] Das[cali]. Vasilie. Timothe[i]. Nicolae. Theologhia Dumnezeestilor B[la]goslov[ni].Scrise mai nainte si tocmite, cu porun[ca] si invatatur[a] bl[a]goces[ti]vului imparat Chir Ioan Comninul de cuvin[tatoriu] , Diac al Marii Besear[ici] lu D[u]mn[ezeu] si Pazitor de pravila: Chir Alexie Aristenul.Iara acum de intai prepus toat[a] depre ellineasti pre limba Rum[aneasca] cu nevointa si usârdia si cu toa[ta] cheltuiala a pre S[fintitului] de Hri[s]tos Chir Stefan cu mil[a] lu D[u]mnezeu Mitrop[olit] Targov[istii], Exar[h] al Plaiul[lui] si a to[ta] U[n]grovlahiaDaniil, Andrian Monachul, Panoneanul; Stefan, Mitropolit al Ungrovlahiei
1664Rerum Transylvanicarum libri quatuorBethlen, János
Mar-1673Psaltir`` Bl[a]žhennago Pr[o]r[o]ca I Caria Davida : din greceaste în limva rumăneasca pre stihuri tlăcuittă / trudolûbiem Dosothea mitropolitul MoldoveiDosoftei, Mitropolit al Moldovei; Dosoftei, Mitropolit al Moldovei; Cotowski, Tim
Sep-1693Theion kai hieron evangelion, hellinovlachikon ta nyn proton synarmosthen kata tas amphoterous dialektous, kai kata ten tis ekklisias hellinikon typon estrommenon, ti tou eusebestatou, eklamprotatou te, kai megaloprepestatou authentou kai higemonos pasis Ungrovlakhias, kyriou kyriou Ioannou Konstantinou Basaraba Voevoda, protropi te kai anallomasi, pros tin ton orthodoxon koinin opheleian. Euthynontos te oiaka tis orthodoxias tou panierotatou m[e]tropolitou kyriou Theodosiou llenikon typon estrommenon =Sfânta si D[u]mnezeiasca Evanghelie Elineasca si rumaneasca acuma intaiu alcatuita intramândoao [i.e. intr-amândoua] limbile, si dupa greceasca ai bisearicii oranduiala asezata Cu a blagocistivului, prea luminatului si a mare cuviintatului Domnu si obladuitoriu a toata Ungrovlahiia, Ioan Constantinu Basaraba Voevod, porunca si cheltuiala, spre cea de obste a pravoslavnicilor folosinta. Indireptandu carma pravoslavii preasfintitul mitropolit kir TheodosieBrâncoveanu, Constantin, Domn al Tarii Românesti (1654-1714)
30-Aug-1698Divanulu sau Gilceava înțeleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Întâiu izvodi[t] și de iznoavă din Vechiul și Noul Testamentu, în slava și folosința Moldovenescului niam. În vremile a Măriei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Oblăduitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcătuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului nărod de prea Osvi[n]titul Părintele Savva Arhiepi[s]copul și mitropolitul Suciavii Ocă[r]mui[n]dusă [ i.e. ocârmuindu-se]Cantemir, Dimitrie (1673-1723); Lupul Bogdan, Hatmanul; Cacavela, Ieremia; Athanasie, ieromonah; Dionisie, monah; Cantemir, Antioh
1714Voyage au LevantBruyn, Cornelis de
1725Batailles Gagnées par le Serenissime Prince Fr. Eugene de Savoye Sur les Ennemis de la Foi et sur ceux de L 'Empereur [et] de L 'Empire, en Hongrie, en Italie, en Allemagne [et] aux Pais-Bas:avec des Explications historiques. Dépeintes et gravées en Taille-Douce Par le Sr. Jean HuchtenburgDumont, Jean, baron de Carlscroon; Jean van Huchtenburgh
1871Culegere din Nopțile lui IungYoung, Edward
16-Jan-1880Scrisoare adresată domnului CretzulescuAndreescu, Ioan
16-Jan-1880Scrisoare adresată lui Vasile Radovitz directorul Eforiei bisericii KretzulescuAndreescu, Ioan