Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 674  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-1483Lectura super quarto codicisSaliceto, Bartolommeo
2-Apr-1496Interpretatio Georgii Bruxcellennsis In summulas Magistri Petri Hyspani: Una cu[m] magistri Thom[a]e Bricot qu[a]estionibus de novo in cuiusvis fine tractatus additis.Textu quoque suppositionu[m] de novo readdito diligentissimeque in margine quotata ut etiam incipientibus contenta pateant ad primos intuitus. Summa cura et diligentio castigatumThomas Bricot; Bruxellensis, Georgius; Jean de Vingle
15-May-1496De disciplina scholarium: Cum notabili commentoBoethius, [Pseudo-]; Iacobus de Breda
9-Dec-1496Lectura super titulo de appellationibus et de nullitatibus sententiarum sole[n]iter incipitFranchis, Philippus de; Pincius, Philippus
1497Opuscula beati Anselmi archiepiscopi Ca[n]tuarie[n]sis ordinis Sancti BenedictiAnselmus Cantuariensis, Sanctus
22-Oct-1498Opera variaGaguinus, Robertus; Bocard, André; Gerlier, Durand
11-Feb-1499[Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, AscensioDonatus, Aelius; Jounneaux, Guy; Badius Ascensius, Jodocus; Terentius Afer, Publius; Curtus, Ioannes; Grüninger, Johann
Jul-1503Bessarionis Cardinalis Niceni, [et] Patriarchae Constantinopolita In calumniatore[m] Platonis libri quat[t]uoropus varium, ac doctiss[imum] in quo praeclarissima quaeq[ue], [et] digna lectu: quae a Platone scripta sunt ad homines tam moribus, qu[ am ] disciplinis instruendos breviter: clareque, [et] placido stilo narrantur : Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete: ubi passim verba graeca ipsius Platonis recitantur [et] emendata, [et] cum suis accentibus: nam in libris Romae olim impressis desunt. Deinde a Bessarione saepe argumento praemisso in latinum vertuntur. Postremo Trapezuntii tra[ns]latio subiungitur: quod est perque utile iis: qui graecis lit[t]eris i[n]stituuntur: atq[ue] ex graecis bonis, bona latina facere volu[n]t : Eiusdem de natura [et] arte adversus eundem Trapezuntiu[m] tractatus admodumq[ue] acutus, ac doctus. Index eorum omnium, quae singulis libris pertractanturBessarion, Basilius; Aldus Manutius Romanus
Aug-1555De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est in fine, eiusdem auctoris funebris oratio Sigsmundi Regis vitam compendiose complexaCromer, Martin; Oporinus, Ioannes
1583Statuta iurium municipalium Saxonum in TranssylvaniaFronius, Matthias (1522-1688)
1601Successo delle fattioni occorse nell'Ongaria vicino a Vacia, nel MDXCVII et la battagia contra il Valacco nel 1600 dal Signor Giorgio Basta Generale dell'Armi in Ongaria per sua Maesta CesareaTarducci, Achille
1612Paroimiai hellinikai. Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio seu Zenodoto, Diogeniano [et] Suidae collectaneis,Suidas; Diogenianus, Heracleensis; Zenobius; Schott, Andreas; Moretus, Jan
1645Instructiones Historico-Theologicae De Doctrina Christiana [et]variorerum statu, ortique erroribus [et] controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque secului decimi-septimi prioraForbes, John (1593-1648); Forbes, John (1593-1648); Elzevier, Lodewijk (1604?-1670)
20-Mar-1652Indreptarea legii cu D[u]mn[e]zeu: carea are toata judecata Arhiereasca si Imparateasca de toate vinile preotesti si mirenesti. Pravila a Sfintilor Ap[o]s[toli], aceale 7 Sob[oare] si toat[e] ceal[e] Namceastnici. Langa aceastea si ale S[fintilor] Das[cali]. Vasilie. Timothe[i]. Nicolae. Theologhia Dumnezeestilor B[la]goslov[ni].Scrise mai nainte si tocmite, cu porun[ca] si invatatur[a] bl[a]goces[ti]vului imparat Chir Ioan Comninul de cuvin[tatoriu] , Diac al Marii Besear[ici] lu D[u]mn[ezeu] si Pazitor de pravila: Chir Alexie Aristenul.Iara acum de intai prepus toat[a] depre ellineasti pre limba Rum[aneasca] cu nevointa si usârdia si cu toa[ta] cheltuiala a pre S[fintitului] de Hri[s]tos Chir Stefan cu mil[a] lu D[u]mnezeu Mitrop[olit] Targov[istii], Exar[h] al Plaiul[lui] si a to[ta] U[n]grovlahiaDaniil, Andrian Monachul, Panoneanul; Stefan, Mitropolit al Ungrovlahiei
1664Rerum Transylvanicarum libri quatuorBethlen, János
Mar-1673Psaltir`` Bl[a]žhennago Pr[o]r[o]ca I Caria Davida : din greceaste în limva rumăneasca pre stihuri tlăcuittă / trudolûbiem Dosothea mitropolitul MoldoveiDosoftei, Mitropolit al Moldovei; Dosoftei, Mitropolit al Moldovei; Cotowski, Tim
10-Nov-1688Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănești cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Șerbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei. Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au rădicatŭ.Cantacuzino, Șerban, Domn al Țării Românești, 1678-1688; Greceanu, Radu, logofăt; Greceanu, Șerban, logofăt; Brâncoveanu, Constantin, Domn al Țării Românești, 1654-1714; Dositheus, Patriarcha Hierosolymitanus, 1669-1707
Sep-1693Theion kai hieron evangelion, hellinovlachikon ta nyn proton synarmosthen kata tas amphoterous dialektous, kai kata ten tis ekklisias hellinikon typon estrommenon, ti tou eusebestatou, eklamprotatou te, kai megaloprepestatou authentou kai higemonos pasis Ungrovlakhias, kyriou kyriou Ioannou Konstantinou Basaraba Voevoda, protropi te kai anallomasi, pros tin ton orthodoxon koinin opheleian. Euthynontos te oiaka tis orthodoxias tou panierotatou m[e]tropolitou kyriou Theodosiou llenikon typon estrommenon =Sfânta si D[u]mnezeiasca Evanghelie Elineasca si rumaneasca acuma intaiu alcatuita intramândoao [i.e. intr-amândoua] limbile, si dupa greceasca ai bisearicii oranduiala asezata Cu a blagocistivului, prea luminatului si a mare cuviintatului Domnu si obladuitoriu a toata Ungrovlahiia, Ioan Constantinu Basaraba Voevod, porunca si cheltuiala, spre cea de obste a pravoslavnicilor folosinta. Indireptandu carma pravoslavii preasfintitul mitropolit kir TheodosieBrâncoveanu, Constantin, Domn al Tarii Românesti (1654-1714)
30-Aug-1698Divanulu sau Gilceava înțeleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Întâiu izvodi[t] și de iznoavă din Vechiul și Noul Testamentu, în slava și folosința Moldovenescului niam. În vremile a Măriei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Oblăduitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcătuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului nărod de prea Osvi[n]titul Părintele Savva Arhiepi[s]copul și mitropolitul Suciavii Ocă[r]mui[n]dusă [ i.e. ocârmuindu-se]Cantemir, Dimitrie (1673-1723); Lupul Bogdan, Hatmanul; Cacavela, Ieremia; Athanasie, ieromonah; Dionisie, monah; Cantemir, Antioh
1714Voyage au LevantBruyn, Cornelis de